opalaniesolariumo naskontakt

Solarium i rak – chybione badania???

Ryzyko zachorowania na raka skóry i korzystanie z solarium nie mają związku przyczynowo-skutkowego

 

Naukowiec krytykuje niewłaściwą metodykę badań Międzynarodowej Agencji Badań nad Nowotworami (IARC) – raport IARC jest błędny, ponieważ nie uwzględniono różnych typów skóry.

 

Bruksela, 31 marca 2010 (ESA) – William B. Grant, jeden z najbardziej znanych badaczy witaminy D na świecie, ostro krytykuje metodykę zastosowaną przez Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami (International Agency for Research on Cancer – IARC) podczas badań nad związkiem między korzystaniem z solarium a ryzykiem zachorowania na raka skóry. „IARC przyjęła za podstawę swojego tzw. badania „meta” łącznie 19 badań i po analizie danych doszła do wniosku, że dla osób poniżej 35. roku życia istnieje związek między korzystaniem z solarium a ryzykiem zachorowania na raka skóry. Spośród tych 19 badań 5 dotyczyło osób posiadających typ skóry numer 1. Ze względu na fakt, że ten typ skóry jest genetycznie obciążony większym ryzykiem zachorowania na raka skóry, osobom tym od dawna zaleca się, aby unikali nasłonecznienia, zarówno naturalnego, jak też w solarium. Dla zapewnienia czystości metodycznej należy traktować tę grupę osobno. Jednak IARC najwyraźniej nie zachowała tej reguły“, tłumaczy William B. Grant. Twierdzi on, że gdyby potraktowano tę grupę odrębnie, uzyskane wyniki potwierdzałyby brak związku przyczynowo-skutkowego między korzystaniem z solarium a ryzykiem zachorowania na raka skóry.

 

W badaniach opublikowanych niedawno w czasopiśmie specjalistycznym „Dermato-Endocrinology“ Grant szczegółowo opisuje niewłaściwe metody badań ze strony IARC.     

 

Wskazówka:
Streszczenie artykułu “William B. Grant: Critique of the International Agency for Research on Cancer’s meta-analyses of the association of sunbed use with risk of cutaneous malignant melanoma", w: "Dermato-Endocrinology" 1:6, 1-7; listopad/grudzień 2009, można pobrać ze strony internetowej ESA
www.europeansunlight.eu.


Tematy: