opalaniesolariumo naskontakt

1

Dobroczynne ciepło sauny czwartek, 8 listopad 2007 r.

Sauna to słowo, które mieszkańcom naszego kraju mówi raczej niewiele. Owszem – ktoś kojarzy wysoką temperaturę, ktoś inny parę, ktoś jeszcze bąknie coś o Finlandii czy poceniu się... Świadomość w tym względzie jest szczątkowa, podobnie zresztą jak popularność sauny w naszym kraju. Czas to zmienić. Zjawisko zwane sauną, podobnie zresztą jak słowo je określające, pochodzi z Finlandii.
1

Tematy: